Regulamin

Obowiązuje od dnia 1.04.2014 r.

Regulamin internetowej rezerwacji biletów na spektakle Wrocławskiego Teatru Komedia

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej rezerwacji biletów jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie między Rezerwującym a Wrocławskim Teatrem Komedia z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Teatralnym 4 - organizatorem spektakli oraz spełnienie wymaganych czynności niezbędnych dla dokonania rezerwacji  na stronie internetowej www.teatrkomedia.com, www.teatrkomedia.euwww.teatrkomedia.com.pl.
 2. Ceny biletów podawane są  w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. W celu otrzymania faktury VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Fakturę należy odebrać w kasie teatru.
 4. Poprzez rejestrację w systemie rezerwacji internetowej, Rezerwujący wyraża zgodę na   przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez teatr w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym (rezerwującym) oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu rezerwacji biletów.
 5. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Wrocławski Teatr Komedia w ramach rezerwacji biletów są wykorzystane w celu wykonania umowy rezerwacji biletów jak również - za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe - w celach przekazywania informacji o repertuarze oferowanym przez Wrocławski Teatr Komedia - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz.1204). Teatr dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania rezerwacji.
 8. System rezerwacji internetowej umożliwia  rezerwację biletu  co najmniej na 7 dni przed spektaklem. W terminie krótszym niż powyższy, zapraszamy do kasy Wrocławskiego Teatru Komedia lub kontaktu telefonicznego. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia rezerwacji internetowej w każdej chwili w przypadku braku wolnych miejsc na spektakl lub bez podawania przyczyny.
 9. Po złożeniu zamówienia w drodze rezerwacji internetowej, zwrotnie, na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość, zawierająca link umożliwiający potwierdzenie tej rezerwacji (poprzez kliknięcie w ten link) oraz informacje o czasie w jakim rezerwacja powinna zostać potwierdzona oraz do kiedy powinny zostać wykupione bilety. W wiadomości znajduje się również ostrzeżenie, iż przekroczenie tych terminów będzie skutkować anulowaniem rezerwacji. W przypadku płatności przelewem, istotna jest data wpłynięcia środków na konto Wrocławskiego Teatru Komedia, a nie data złożenia przelewu przez Rezerwującego.
 10. Brak możliwości rezerwacji biletu za pośrednictwem systemu rezerwacji internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 11. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację nie więcej niż 10 pojedynczych biletów pełnopłatnych lub ulgowych  na jeden spektakl.
 12. Rezerwacja powyżej 10 biletów dokonywana jest wyłącznie w drodze telefonicznej lub w kasie teatru.
 13. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi - nie uprawniają do wejścia na widownię.
 14. Przy odbiorze biletów w kasie należy podać imię i nazwisko na podstawie dokumentu tożsamości,na które dokonana była rezerwacja oraz w przypadku przelewu - przedłożyć potwierdzenie wpłaty.
 15. Bilety zamówione i opłacone drogą elektroniczną należy odebrać w kasie Wrocławskiego Teatru Komedia, nie później niż 15 minut przed spektaklem.
 16. Zwrot biletów możliwy jest na podstawie paragonu fiskalnego, najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spektaklu.
 17. Zwrot biletów grupowych pełnopłatnych lub ulgowych  ( tj. powyżej 10 szt. ) możliwy jest najpóźniej  na 14 dni przed datą spektaklu.
 18. Wrocławski Teatr Komedia  zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 19. Wszystkie informacje na temat repertuaru, miejsca spektaklu (sceny), cennika, godzin pracy kasy biletowej i inne - opublikowane są na stronie internetowej www.teatrkomedia.com, www.teatrkomedia.eu, www.teatrkomedia.com.pl
 20. Godzina spektaklu oraz jego termin podane są na bilecie. Bilet traci ważność z chwilą rozpoczęcia spektaklu, co oznacza, że osoba, która nie przybyła na spektakl lub spóźniła się, nie ma możliwości wejścia na spektakl i nie ma prawa do zwrotu biletu ani jego przebukowania.
 21. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 22. Przebukowanie biletu na inny spektakl możliwe jest najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spektaklu na podstawie paragonu fiskalnego, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.